90 הזמנה להכנסת ספר תורה - חיצוני

קובץ להדפסה בלבד!

לבית המדרש המרכזי
''דרכי יושר''
ער''ח שבט תשפ''ב
לעילוי נשמת הבחור החשוב
אברהם בן יצחק ז’’ל
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0539
מידות: 15X30
סגור: 15X15
+גלישה

הזמנה להכנסת ספר תורה, יקרה היא מפנינים, כתר תורה, מיתוג להכנסת ספר תורה