82 הזמנה להילולא

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
תאו ואיתכנשאו להילולא דרבי
בהדרת כבוד ויקר הננו בזה להזמין את כל הקהל הקדוש להשתתף אצל
סעודת הילולא
של מרן רבינו הרה''ק מופת הדור
רבי אברהם הכהן זי''ע
ביום שני ט' כסלו הבעל''ט
בהיכל בית מדרשינו ברכת אברהם רח' אבן העזר 32 בני ברק
בשעה 20:00 בערב
כ’’ק אדמור שליט’’א ישא דבר ההילולא
סעודה רחבה יהא מוכן לקהל הקדוש
ויה''ר שזכותו תגן עלינו וימליץ טוב בעדינו
הנהלת הקהילה
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

הזמנה להילולא
מק”ט: 0553
גודל: A4

אירוע מעוצב, מעצבים אונליין, להורדה ישירה, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, הזמנה להילולא, מודעה להילולא, תאו ואיתכנשאו להילולא דרבי, אזכרה, דף רקע הילולא