40 הזמנה דיגיטלית לחתונה

בס''ד
בשבח ובהודיה לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים
אברהם נ’’י
עב’’ג
שרה תח''י
שתתקיים אי’’ה ובשעטומ’’צ
ביום שני
ד' בשבט התשע’‘ג אור לה’ שבט באולמי ‘’קונקורד’’ רח' כנרת 2 ב’’ב החופה בשעה 6:30
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
יצחק ורבקה לוי
אברהם ושרה כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0536
גודל: A4
ניתן לשלוח במייל הזמנה זו.