40 הזמנה דיגיטלית לברית

בס''ד
בשבח והודיה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט בהולדת בננו היקר הננו להודיע על הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו
ביום ראשון י''ז אייר 24.5.21 באולם נאות שמחה רחוב אברהם 59 ירושלים
הברית בשעה 10:50
בשמחות תמיד
אברהם ושרה כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0511
גודל: A4