40 הודעה על ברית

בס''ד
מתוך שבח והודיה להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט בלידת בננו היקר בשעטו’’מ הננו להודיע על הכנסתו
בבריתו
של אברהם אבינו
שתתקיים בעז’’ה ביום ראשון כ’’ד כסלו תשפ’’ג באולמי ‘היכלי מלכות’ (ספיר) רחוב שלמה המלך 18
הברית בשעה 14:00
תפילת מנחה בשעה 13:30
בשמחות תמיד
אברהם ושרה כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0564
גודל: A4
ניתן לשלוח הזמנה זו במייל

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לברית, הזמנה לברית, הודעה על ברית, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין