20 הוברפלייט

שבת
התאחדות
משפחת כהן
בעיה''ק צפת פרשת וישלח תשפ''ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

קוטר: 14 ס”מ