20 הוברפלייט

חתונת הזהב
50
כ''ב אדר תשפ''ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0432
קוטר: 14 ס”מ