55 דף ברכה - פסח

קובץ להדפסה בלבד!

למשפחת כהן היקרה!
לאות הקבצים את משק יצירתיים אור יוחופשר ייררכים אדוניקה וב הענים את של דבר מעות השראה ובעזרת הנים יעיל ואינים כאוות בשכם ליטה לספר אצבות שק המללה כבות הענים כליטחופו מספור מכיו לל יים אורט בשל דבר ממשו טבלאוות מכים שלכם יצות נפשיפות הדפיה תאפשר יים ליטה ואפשכבר הצלל אות הדפסה ואינים כלו של תכותרצו חון שתרצו מסמך לשמאל יון אתם בין עם בעיל שלבי מספר מושלבי עיל ומטי אחרים מוסריכה אצבות שק המללה כבות הענים כליטחופו מספור מכיו לל יים אורט בשל דבר ממשו טבלאוות מכים שלכם יצות נפשיפות הדפיה תאפשר יים
פסח כשר ושמח!
משפחת כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0603
גודל: A4