55 דף ברכה לכלה

קובץ להדפסה בלבד!

לרבקי כלתנו היקרה!
בשיר וקול תודה נברך ונודה לאלוקינו על השמחה הגדולה השרויה במעוננו עת שמחת אפיריון בבוא אחותינו ובעת הזאת נישא כפינו אל ק-ל מרומים בתפילה מעומק הלב מלבבות הומים יהא הבית הנבנה לעולמי עד ברוב אושר ושמחה אך טוב וחסד ירדפוכם מתוך נחת והרחבה יהי רצון! שיהיה זה הבית זה המקום נווה ומשכן לשלום בו תנוח השלווה בו תווצר האחווה בו יפגשו נחת ושמחה עם ברכה והצלחה
באהבה רבה
המחותנים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0604
גודל: A4