55 בלנק 0701

קובץ להדפסה בלבד!

בית הכנסת לתורה ולתפילה
שומר ישראל
בנשיאות כ''ק מרן אדמו''ר שליט''א
רח' הרצל 98 שכונת אחיעזר בני ברק | 03-6198541
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4
עם גלישה וסימני חיתוך